Voorstellen voor een nationaal actieplan voor e‐inclusie tegen 2020

   14/04/2014

Tussen september en december 2013 werden gegevens verzameld om het nationale actieplan voor e-inclusie te evalueren en waar nodig bij te sturen. De studie werd uitgevoerd door de Fondation Travail‐Université in samenwerking met Jan Dekelver (Thomas More / KULeuven) en Laure Van Hoecke (LINC vzw / Mediawijs.be).

Het onderzoek gebeurt in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie en wil een antwoord bieden op drie hoofdzakelijke punten in het actieplan voor e-inclusie:
– Een analyse van het begrip digitale kloof, een evaluatie van de acties die sinds 2005 werden ondernomen ter bestrijding van de digitale kloof en een overzicht van de beleidsmatige veranderingen;
– Overleg met actoren uit het werkveld om de actiepunten van het plan te bespreken, te valideren en aan te vullen. Dit met het oog op de visie, de doelgroepen en de te behalen doelstellingen die moeten worden opgenomen in de nieuwe versie van het plan;
– De formulering van aanbevelingen en concrete doelstellingen voor het actieplan. Een strategie voor de coördinatie, communicatie en evaluatie van het plan, met inbegrip van een perspectief op langere termijn, conform de Digitale Agenda 2020 van de Europese Unie.