Over LINC

Ons team werkt enthousiast rond Lezen, INformatie en Communicatie. We zijn een beweging binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen en ijveren ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Dat doen we door projecten op te zetten rond leesbevordering, maar ook door mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld.

Voorlezen
Oud en jong kunnen enorm genieten van voorlezen. Peuters die vrolijk mee miauwen met de poes uit het boekje of met open mond zitten te luisteren naar een verhaal. Ouderen die zich met een glimlach om de lippen laten onderdompelen in verhalen uit de oude doos of pareltjes van hedendaagse schrijvers. Al jaren probeert LINC (voor)lezen zoveel mogelijk in de kijker te zetten via recensies, lezingen en voorleespunten.

Mediawijsheid en e-inclusie
Computers en nieuwe media raken stilaan zo ingeburgerd dat het gevaar bestaat dat mensen die er niet zo bedreven mee zijn over het hoofd worden gezien. LINC wil graag iedereen de ‘tools’ en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin bundelen we nieuws en praktische tips over voorlezen en nieuwe media.