De ontembare vrouw. Als archetype in mythen en verhalen. (Clarissa Pinkola Estes)