#MeestersInSamenleven

   12/11/2019

(Een campagne van DE FEDERATIE)

‘De Vlaamse Meesters – uit heden en verleden en in alle creatieve richtingen – moeten het uithangbord worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft,’ stelt het Vlaamse Regeerakkoord als startpunt voor het onderdeel Cultuur.

250.000 Meesters in Samenleven

Met onze 250.000 vrijwilligers voelen wij, het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten, ons een volwaardig onderdeel van die Vlaamse Meesters. Meer nog, zonder schroom claimen we de titel ‘Meesters in Samenleven’. Verbindend, inspirerend, kritisch, innovatief, inclusief en met veel passie staan we met onze beide voeten in de Vlaamse en Brusselse samenleving en geven we die, samen met meer dan 10.000.000 deelnemers aan sociaal-culturele activiteiten en ruim 2.000.000 mensen met een kunstpassie, dagelijks vorm. Dat de Vlaamse Regering nu met de zoveelste besparingsoefening aan komt zetten, dreigt de kracht van al deze vrijwilligers, al deze organisaties en dus ook van de samenleving af te breken. Het zoveelste wagonnetje dat aan de jarenlange besparingstrein wordt gehangen, zou wel eens het wagonnetje te veel kunnen zijn (klik hier voor meer achtergrond over regeerakkoord en besparingen).Daarom willen we van ons laten horen. En dat door onze kracht in de verf te zetten, door uit te beelden wat die 250.000 Meesters in Samenleven echt betekenen in onze maatschappij.

Deel het filmpje!
De Federatie maakte dit filmpje dat, met een kwinkslag, de link legt tussen de Vlaamse Meesters en onze Meesters in Samenleven. Aan de hand van een aantal sprekende beelden uit de dagelijkse praktijk van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, tonen we de kracht van onze 250.000 vrijwilligers, onze 250.000 Meesters in Samenleven. En stellen we duidelijk aan de kaak dat een zoveelste besparing op ons géén optie is.

#LINC
Ook LINC onderschrijft deze campagne. De komende weken zullen we onder de #meestersinsamenleven berichten delen van hoe wij ons steentje hieraan bijdragen.
Je vindt alle informatie over het Vlaamse Regeerakkoord op de pagina van de Federatie: https://www.defederatie.org/vlaams-regeerakkoord