Platform Digitale Duurzaamheid

   20/04/2012

Anno 2012 is digitale informatie de norm. Het merendeel van het erfgoedmateriaal dat vandaag wordt gecreëerd is van oorsprong digitaal, zoals elektronische documenten, of foto’s en video’s die met een digitale camera zijn gemaakt. Daarnaast digitaliseren archieven, musea en bibliotheken steeds meer van ons analoge erfgoed om het via elektronische weg toegankelijk te maken.

Om digitale teksten, afbeeldingen, audio en video te consulteren heb je software en apparatuur nodig. Zelfs de kleinste technologische verandering daaraan kan een bedreiging vormen voor de bruikbaarheid van digitaal materiaal. Ook instellingen die cultureel erfgoed bewaren worden hiermee geconfronteerd.

Om te voorkomen dat er morgen gaten in ons digitaal geheugen ontstaan, moeten we vandaag volop onze aandacht richten op de vraagstukken die duurzame bewaring met zich meebrengen. De nood is acuut. Organisaties en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van informatie en cultureel erfgoed worstelen met een gebrek aan kennis en middelen. Naarmate de tijd verstrijkt is er meer en meer materiaal dat niet of nauwelijks meer geraadpleegd kan worden. Ondertussen is het moeilijk aandacht van beleidsmakers te vinden voor deze problematiek.

Meer dan vijftig instellingen en organisaties trekken daarom aan de alarmbel. Verenigd in het Platform Digitale Duurzaamheid zetten zij zich vanaf nu samen in voor het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van digitale informatie en digitaal erfgoed. Dit willen zij doen door:

  • het versterken van het bewustzijn rond de problematiek van digitale duurzaamheid
  • het verduidelijken van de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot digitale duurzaamheid
  • het aan de orde stellen van de dringende nood aan infrastructuur, diensten, instrumenten en financiële middelen voor het duurzaam digitaal bewaren, beheren en ontsluiten van digitaal cultureel erfgoed
  • goede afspraken binnen de cultureel-erfgoedsector over de selectie voor de digitale langetermijnbewaring en de digitalisering van erfgoed
  • de opbouw en verspreiding van kennis en expertise rond digitale duurzaamheid

Rond deze doelstellingen ontwikkelt het Platform Digitale Duurzaamheid acties die begin juni zullen worden voorgesteld op het Cultuurforum 2012 in Turnhout.

Instellingen en organisaties die de missie en doelstellingen van het platform willen onderschrijven, kunnen zich aansluiten bij dit platform. Meer informatie hierover vinden kandidaat-leden op http://www.faronet.be/dossier/platform-digitale-duurzaamheid