Conferentie MARS 24-26 oktober 2012 Mechelen

   24/09/2012

In het kader van het project MARS (Media Against Racism in Sport) van de Europese Raad, wordt op 24-25-26 oktober 2012 een nationale conferentie georganiseerd in België. Samen met de Waalse organisatie Média Animation verzorgt LINC vzw de praktische organisatie van deze conferentie.

Op deze conferentie, die plaatsvindt in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen, wordt op zoek gegaan naar eenvoudige en efficiënte tools om racisme, diversiteit en discriminatie aan bod te laten komen in journalistieke en media-opleidingen. Deelnemers uit het veld van sportverslaggeving, media-opleidingen, diversiteit en uit academische hoek zullen een afwisselend programma met uiteenzettingen, ronde tafelgesprekken met gastsprekers en creatieve brainstormsessies kunnen doorlopen.

Deelname aan deze conferentie is gratis en er is de mogelijkheid om eventuele reis- en verblijfskosten vergoed te krijgen. Alle details hieromtrent staan in het registratieformulier dat op deze pagina is terug te vinden. Registratie is mogelijk tot 15 oktober.