Mediacoach Opleiding 2018- 2019: Een mediawijs traject voor professionelen

   30/04/2018

De inschrijvingen voor het nieuwe mediacoach-traject 2018-2019 zijn geopend!

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en concrete tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project op binnen de eigen organisatie. Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.
 
Het doelpubliek bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken richting kinderen en jongeren zoals
• Leerkrachten uit het lager of secundair onderwijs
• Coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren
• Educatieve medewerkers van de bibliotheek
• Jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers
 
Praktische info:

  • De opleiding bestaat uit 9 contactmomenten (sessies), een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.
  • Duur opleiding: van donderdag 27 september 2018 tot donderdag 13 juni 2019.
  • Locatie: 2 sessies in Brussel en 7 sessies op een locatie naar keuze (Antwerpen, Gent of Leuven).
  • Kostprijs: 350 euro (incl. BTW).
  • Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 juni 2018.
  • Een beknopte motivatie is vereist. Binnen de drie weken ontvang je de definitieve bevestiging van jouw inschrijving en meer info over de betalingsmodaliteiten.

Voor meer info kan je terecht op de website.