Oproep Kenniscentrum Mediawijsheid

   26/07/2012

De Conceptnota Mediawijsheid voorziet in de oprichting van een Kenniscentrum Mediawijsheid in 2013. Hiertoe heeft de Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten nu een open oproep gelanceerd. Iedere organisatie mag een voorstel indienen, maar moet hierbij natuurlijk wel rekening houden met enkele criteria. 

Zo wordt van het Kenniscentrum Mediawijsheid verwacht dat het:

  • de kennisopbouw en -deling bij organisaties en werkers in het brede veld van mediawijsheid stimuleert;
  • praktijkondersteuning biedt en werkt aan praktijkontwikkeling;
  • actief samenwerkt met de relevante stakeholders uit de overheid en het veld;
  • de dialoog en de samenwerking tussen die stakeholders bevordert.

De strategische doelstellingen van het Kenniscentrum Mediawijsheid zijn daarom minstens de volgende:

  • organisaties uit het veld adequaat ondersteunen en begeleiden in de ontwikkeling van hun kennisopbouw en hun praktijkontwikkeling;
  • een partner zijn voor de Vlaamse Overheid bij diens beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdracht;
  • het mediawijze denken en handelen verder verspreiden.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 28 september 2012. De Vlaamse minister van Media zal uiteindelijk beslissen welke dossierindiener het Kenniscentrum zal kunnen inrichten. 

Meer informatie is te vinden op www.vlaanderen.be/media.