Mediacoach Jeugdwerk & Bibliotheken

Wat?

Mediacoach is een opleiding voor professionals die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk of organisatie. Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en concrete tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project op binnen de eigen organisatie. Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. De mediacoach neemt een coachende rol op binnen het team.

 

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor medewerkers van bibliotheken of jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers die op een pedagogische manier willen werken met kinderen en jongeren rond mediawijsheid.

 

Praktische informatie

Format: Een opleiding bestaande uit 9 contactmomenten, een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.

Duur: van midden september tot midden juni

Locatie: Brussel

Prijs:

  • 350 euro voor bibmedewerkers (incl. BTW).
  • Gratis voor jeugdwerkers, dankzij steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, mits engagementsverklaring (zie lager).

Vereisten: Een beknopte motivatie. Binnen de drie weken ontvang je de definitieve bevestiging van jouw inschrijving en meer info over de betalingsmodaliteiten.

Meer info? Stuur een mail naar vorming [at] linc-vzw.be of bel naar 0493 40 09 07 (ma-vr, 9.00-17.00).

 

Deze opleiding is een initiatief in samenwerking met Mediaraven, Linc vzw en JEF. Mediawijs organiseert meerdere mediacoachopleidingen in samenwerking met partners. Een Mediacoach bewijst zijn nut op school, in de bib of in de bijzondere jeugdzorg, maar ook in elke organisatie die een digitaal duwtje kan gebruiken.


 

Engagementsverklaring voor jeugdwerkers

Bij inschrijving bevestigt de organisatie het engagement dat voor de kosteloze deelname aan de opleiding, de werknemer:

  • De opleiding volledig zal volgen
  • Contactpersoon zal zijn voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor mediawijsheid (met akkoord dat contactgegevens doorgegeven worden)
  • Ruimte krijgt om een stageproject in de organisatie uit te voeren
  • Bereid is om deel te nemen aan intervisies i.v.m. de opleiding
  • Zal meewerken aan publicaties van hun stage-opdrachten en projecten van hun jeugdwerkorganisatie.

Bestelformulier Workshop