2023: Het jaar van (digi)taal

   05/01/2023

Ons team wenst je het allerbeste voor 2023. Het zijn geen evidente tijden en uitdagingen komen als een spervuur op ons af. We wensen je de kracht toe om mild te zijn, en mee te veren met verandering.

LINC vzw gaat dit jaar opnieuw aan de slag om de ‘meervoudige geletterdheid’ van burgers te versterken. We doen dat met een aanbod van workshops en trajecten over leesplezier, storytelling, digitale vaardigheden en mediawijsheid. Daarvoor werken we samen met o.m. bibliotheken en lokale besturen.

Heb je vragen, suggesties, wilde ideeën... Gebruik het contactformulier, en we bekijken hoe we elkaar in het nieuwe jaar kunnen versterken!