Een poëtische greep uit ons beleidsplan met SONNET VOOR 456 LETTERS (Ramsey Nasr)

   13/12/2021

Een poëtische greep uit ons beleidsplan.. #weekvandepoezie #multiliteracies LINC vzw

SONNET VOOR 456 LETTERS (Ramsey Nasr)

En hier gebeurt het allemaal: vanbinnen

liggen de zinnen doodstil ingeklapt

als chromosomen, diep onder mijn kaft.

Ze wachten op een oog om te beginnen.

U leest - en loom weet zich een vers te ontspinnen.

Het was een val, u bent erin getrapt.

Geen geld of eeuwigheid wordt u verschaft.

Hooguit een ander heeft hier bij te winnen.

Andermans letters kapen uw gedachten:

mijn minutieus verzonnen DNA

heeft uit het niets al wat bestaat onttroond.

Mijn lichaam fonkelt op geroofde krachten.

Voel hoe ik groei en blakend openga.

Wie leest, wordt door het leven zelf bewoond.

(Met toestemming van de auteur/uitgeverij: Ramsey Nasr. Mi have een droom, De Bezige Bij 2013)