Samen naar een nieuw beleidsplan

   12/04/2024

Een nieuw beleidsplan staat in de steigers. Daarom organiseerde LINC een denksessie om haar doelen voor de komende jaren te bespreken. De bijeenkomst bood ook een ideaal platform voor een informele kennismaking tussen vrijwilligers, team- en bestuursleden van onze organisatie.

LINC biedt al jarenlang een scala aan workshops en trajecten, gericht op het vergroten van meervoudige geletterdheid bij burgers. Het gaat van het bevorderen van (voor)leesplezier tot het aanleren van digitale vaardigheden en mediawijsheid. Onze organisatie werkt daarvoor doorgaans samen met bibliotheken, middenveldorganisaties, woonzorgcentra en lokale besturen om haar missie te realiseren. Door deze diverse samenwerkingen verbeeldt LINC een inclusieve toekomst, waarin alle stemmen gehoord worden en waar ruimte is voor verschillende meningen en perspectieven.

SWOART

Eind 2024 moeten sociaal-culturele organisaties hun subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2026-2030. Daarom organiseerden we een moment met vrijwilligers, team- en bestuursleden. Zo konden we een interne analyse van onze organisatie maken en ontdekken wat de kansen en obstakels zijn om LINC kwaliteitsvol te ontplooien. 

Tijdens die bespreking, begeleid door Strategies & Leaders, werd een SWOART-analyse gemaakt. Dat is een beproefde methode die organisaties helpt bij het analyseren van haar interne en externe omgeving. Door te kijken naar de sterke en zwakke punten, de kansen of opportuniteiten, bedreigingen, aspiraties en resultaten die we beogen, kregen we een mooi beeld van de mogelijkheden.

Na intern ook extern

Met deze analyse als leidraad kan LINC haar strategie aanscherpen en concrete stappen definiëren om haar doelstellingen te verwezenlijken. De SWOART-methode bood niet alleen inzicht, maar ook inspiratie voor een toekomst waarin onze organisatie haar rol als pionier op het gebied van verhalen vertellen verder kan versterken. De komende weken gaan we ook ten rade bij onze externe stakeholders.

De bijeenkomst vond plaats in een van de salons van de Abdij van Park. De dag werd afgesloten met een inspirerende wandeling door de prachtige omgeving van de Leuvense abdij, waarbij de deelnemers de gelegenheid hadden om te reflecteren op de gedeelde visie van LINC en nieuwe energie op te doen voor de uitdagingen die voor ons liggen in de komende jaren.

Wil jij je steentje bijdragen aan ons beleidsplan, of wil jouw organisatie mee nadenken over stappen die we samen kunnen zetten? Vul dan zeker onze enquête in.