Flanders Today schrijft over Kenniscentrum Mediawijsheid

   06/03/2013

Het Engelstalige weekblad Flanders Today publiceerde eind februari een artikel over het nieuwe Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse Overheid. Het artikel bevat interviews met verschillende medewerkers van het kenniscentrum (waaronder Laure Van Hoecke van LINC) en meer uitleg over de drie pilootprojecten die dit jaar gepland zijn in het kader van het Kenniscentrum.