Laboproject: 'Beeldenstorm'.

   06/11/2022

In het kader van de oproep 'Dekolonisatie en publieke ruimte'  van de Stad Leuven heeft LINC een project ingediend met de werktitel 'Beeldenstorm'. In 2023 gaan we het project en de methodieken uitwerken ism de Stad Leuven, Erfgoedcel en KU Leuven. Het wordt een interactief parcours door Leuven waarbij door deelnemers met een kritische bril wordt gekeken naar (historische) standbeelden en gebouwen (eventueel ook straatnamen) mbt dekolonisering en meerstemmigheid.

Cfr. VRTbericht  & https://www.kuleuven.be/diversiteit/blindspotshttps://cultuurgeschiedenis.be/5-vergeten-postkoloniale-plekjes-in-leuven/

Doel van het project: bewuster kijken naar de openbare ruimte, de geladenheid en de gelaagdheid mbt verleden.  Daarnaast informeren/sensibiliseren van burgers mbt 'meervoudige geletterdheid' , burgerparticipatie bevorderen en de 'stad lezen' in de geest van Paulo Freire en zijn kritische pedagogie  ('Reading the Word and the World').