LINC vzw “verenigd voor het klimaat”

   04/04/2023

Vzw Ecolife heeft LINC de voorbije maanden begeleid op het pad van duurzaamheid. Begin maart vond de slotsessie plaats in het Leuvense stadskantoor, waar onze directeur zijn handtekening zette onder het Charter van ‘Verenigd voor het klimaat’.

Lokale verenigingen zijn een belangrijke partner om de klimaatdoelstellingen te realiseren. In het verenigingsleven zit namelijk veel potentieel om, via beter inzicht in verbruik en doordachte actie, energie te besparen en de werking te verduurzamen. Dat kan vaak zonder grote investeringen.

Samen met De Ruimtevaart, ’t Lampeke en Stade Leuven Tennis volgde LINC het duurzaamheidstraject ‘Verenigd voor het klimaat’. Dat omvatte collectieve sessies, duurzaamheidsscans en begeleiding om eerste acties op te zetten. Samen met de andere organisaties konden we ook van gedachten wisselen over welke acties ze wilden opzetten. Zo inspireerden we elkaar om klimaatvriendelijker te werken.

Charter

Onze acties omvatten onder meer een duurzamer aankoopbeleid, energiemonitoring en minder papierverbruik. Om de ambities te verankeren, ondertekenden we dus ook het charter van ‘Verenigd voor het Klimaat’, geïnitieerd door Ecolife. Die vzw inspireert en motiveert burgers, verenigingen en organisaties tot duurzaam leven en ecologische gedrags- en organisatieverandering.