Mediawijze projecten gezocht!

   19/09/2013

Mediawijs.be lanceert een nieuwe projectoproep voor samenwerkende partners uit de publieke en private sector die kansengroepen helpen bij het kritisch, doelgericht en bewust omgaan met media. De projectsubsidie wil de brede media-industrie stimuleren om in samenwerking met partners uit het mediawijsheidsveld inspirerende initiatieven uit te bouwen. Met gebundelde krachten kunnen ze immers, elk vanuit hun expertise, sterke projecten opzetten om mediawijsheid te bevorderen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Het project ontstaat uit een samenwerking tussen partners uit de media-industrie, het middenveld, een opleidingssector, een (lokale) overheid. Minstens 2 van deze partners moeten deel uitmaken van de samenwerking, waarvan 1 partner uit het middenveld en 1 partner uit de industrie.
  • Projectvoorstellen richten zich specifiek naar mensen met een functiebeperking, minderheden, werklozen, laaggeschoolden, senioren of mensen in armoede. Personen met een functiebeperking vormen de prioritaire doelgroep voor deze projectoproep.  
  • Het project streeft een maatschappelijk belang na en sluit aan bij de noden en behoeften van de vooropgestelde kansengroepen.

Hoe kan je een project indienen?
Als je voldoet aan bovenstaande criteria, kan je indienen door het formulier en de begroting ‘Oproep Mediawijs.be projecten 2013’ ondertekend en elektronisch te verzenden naar het volgende mailadres: annet.daems [at] iminds.be. De uiterste datum voor indiening is 13 december 2013 voor 12u. Op 24 januari 2014 wordt de selectie bekend gemaakt.

Nog op zoek naar inspiratie?
In het kader van deze oproep organiseert Mediawijs.be twee inspiratierondes. Op 2 oktober 2013 vindt de Mediawijs Community plaats waarop je mogelijke partners kan ontmoeten en op 25 oktober 2013 de Mediawijs Inspiratierally die gericht is op het uitwerken van sterke projectvoorstellen. De inspiratierondes vinden plaats bij iMinds-SMIT, in Brussel (Pleinlaan 9, 1050 Brussel).