Samen de wereld ontcijferen? Start in de bib.

   08/09/2014

Om geletterdheid onder de aandacht van het brede publiek te brengen, is er dit jaar de vierde editie van de campagne 'Week van de geletterdheid'. Het thema dit jaar luidt: De wereld ontcijferen.Ontcijferen duidt op (moeilijke) informatie interpreteren en verwerken. Het is een herkenbare uitdaging waar iedereen mee te maken krijgt, ongeacht zijn geletterdheidscompetenties.

Naast het brede publiek sensibiliseren, wil de campagne organisaties ook aanzetten om oplossingsgerichte activiteiten te organiseren. Concreet voorzien we een belangrijke rol hierin voor bibliotheken onder het motto ‘Ontcijfer samen de wereld en start in de bibliotheek.’ Met deze praktijktool willen we daarom bibliotheken ondersteunen om een specifieke doelgroep te bereiken. Het communicatieschema vertrekt vanuit de doelgroep laaggeletterden: hun leefwereld begrijpen om nadien samen de wereld te ontcijferen (vanuit de bib).