Studiedagen Digitale Week

   21/02/2012

Naar aanleiding van de Digitale Week organiseert het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (LINC) jaarlijks twee studiedagen. Naar goede gewoonte wordt er telkens een aantal actuele onderzoeksresultaten en interessante praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Daarna volgt er een aantal parallelle workshopsessies.

De studiedag in het Vlaams parlement vindt plaats op vrijdag 16 maart 2012. Het thema is ‘#Internet(R)evolutie! Naar sociaal-cultureel(net)werken’. De focus ligt op het netwerkpotentieel van het internet en de manier waarop dit ingezet kan worden in het brede maatschappelijke veld. Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen, zijn de diverse aspecten van sociale media op vlak van e-inclusie, mediageletterdheid en privacy, het gebruik van blended learning-strategieën en de mogelijkheden van cloud computing.

De studiedag in het federaal parlement vindt plaats op vrijdag 27 april 2012. ‘E-inclusie en kansengroepen’ staat hier centraal. Topics die aan bod komen zijn ICT en anderstaligen, ICT en gender, … Daarnaast krijgt ook het Europese kader van het thema e-inclusie zijn plaats.