Tatertaal uitgebreid naar andere openbare bibliotheken

   21/02/2012

Tatertaal: hoe taal stimuleren bij baby's en peuters in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder?

'Tatertaal' is een methode om taal bij baby's en peuters te stimuleren. In Tatertaal draait alles om het geven van taalprikkels aan kinderen in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het speciaal voor Tatertaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal: het 'Tatertaalhuis' en een pakket kinderboekjes. Het nodigt kinderen uit om de wereld via taal te verkennen.

Professionelen uit de kinderopvang (onthaalouders en kinderdagverblijven) maken kennis met de materialen en methodiek via een vormingsreeks van 2x twee uur, die georganiseerd wordt in de plaatselijke openbare bibliotheek.

In de eerste vorming maken ze kennis met het Tatertaalhuis en de bijhorende prentenboeken. Een korte film laat zien hoe er met Tatertaal gewerkt kan worden. De deelnemers krijgen na de vorming de kans om het materiaal mee te nemen en zelf uit te proberen.

Enkele weken later, in het tweede deel van de vorming, wordt er ingegaan op de ervaringen die de deelnemers tussentijds hebben opgedaan. Er wordt gerichter gekeken naar de manier waarop begeleiders met taal omgaan. De vorming en het lenen van het materiaal zijn gratis.

De vorming wordt in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant verzorgd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) en LINC.

Tatertaal in openbare bibliotheken

Tatertaal ging in het najaar 2011 van start als een pilootproject van dienst welzijn in negen openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant (Aarschot, Asse, Bekkevoort, Geetbets, HaBoBIB, Kortenberg, Leuven, Tienen en Vilvoorde).

In 2012 slaan dienst welzijn en dienst cultuur de handen in mekaar om dit project ook uit te rollen naar andere geïnteresseerde bibliotheken in de provincie. Tot het voorjaar 2013 zijn er drie instapmomenten waarbij telkens tien nieuwe bibliotheken kunnen deelnemen. De deelnemende bibliotheken zorgen voor de uitleen van de Tatertaalmaterialen aan de deelnemers van de vormingsreeks en zorgen ook voor een locatie waar de 2-delige vormingsreeks kan plaatsvinden.