Veldbeschrijving mediawijsheid

   04/04/2012

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (onderzoekscentrum Cemeso) en de KU Leuven (onderzoekscentrum HIVA) maken op dit moment, op vraag van Vlaams Minister voor Media en Innovatie Lieten, een veldbeschrijving van alle actoren in Vlaanderen die zich inzetten voor het stimuleren van mediawijsheid in de samenleving. Met mediawijsheid wordt bedoeld: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een gemediatiseerde samenleving.
 
Het doel is een inventaris te maken van alle organisaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de toegang tot massamedia en het mensen kritisch laten omgaan met die massamedia. De organisaties worden kort beschreven aan de hand van een fiche. De bevraging omvat 20 vragen waarvan een groot deel meerkeuze en het invullen neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. De bevraging eindigt uiterlijk maandag 16 april.
 
http://mediawijsheid.limequery.com/99324/lang-nl