Nieuws

  14 januari 2013

Minister van Media zet het nieuwe jaar mediawijs in

  21 november 2012

14 bibliotheken uit het Hageland ontvingen vorige week een tabletcomputer en meteen ook een opleiding in het gebruik er van. Onze samenleving wordt mobieler en de bibliotheken spelen daarop in door de introductie van de tablet in de publieke dienstverlening.

Logo zwerfboeken Turnhhout
  21 november 2012

Het principe van de zwerfbib is heel eenvoudig: een boekenkast vol boeken die u vrij mag meenemen én ook weer mag terugbrengen. Als u het boek uitgelezen hebt, kunt u het opnieuw achterlaten in een zwerfbibliotheek, een boekenkast dus, op om het even welke zwerfboeklocatie.

  14 november 2012

Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (LINC vzw) liet enkele filmpjes ontwikkelen bij Javornik Productions rond de digitale wereld.

  8 november 2012

Het opleidingstraject Mediacoach is zeer succesvol van start gegaan met 31 deelenemers in Leuven en 28 deelnemers in Gent.

  8 november 2012

Nog tot 11 november is er de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerp Expo. Zoveel boeken bij elkaar, dat is een waar festijn voor leesbeesten! Een kleine tip: als je online een ticket koopt, krijg je korting.

  8 november 2012
 
  8 november 2012

De Leespluim van de maand november 2012 gaat naar het boek 'Aap en mol bouwen een hut' van Gitte Spee, uitgeverij The House of Books. Het boek vertelt stap voor stap hoe Aap en Mol een hut bouwen voor Aap. Samen vinden ze een oplossing voor alle problemen die ze tegen komen.

  24 september 2012

In het kader van het project MARS (Media Against Racism in Sport) van de Europese Raad, wordt op 24-25-26 oktober 2012 een...

  26 juli 2012

De Conceptnota Mediawijsheid voorziet in de oprichting van een Kenniscentrum Mediawijsheid in 2013. Hiertoe heeft de Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten nu een open oproep gelanceerd.

  27 juni 2012

Het project SESAM, een initiatief van Verbal Vision vzw, is een '...